14 March 2012

Standing in the sideline

When the game is on - you can play it or choose to be on the sideline.
Wherever you want to be (it is just fine. If you don't play this game, you always have time to play another game), just say it loud and be specific (to yourself and others)

  • Let your stand be loud and clear to others so that others don't lose/experience the game. 
  • You have to be loud to yourself. You must not count the returns when there is no input. And just standing in the sideline doesn't make any sense - you don't have time to play another game (which would have really a game changer game in your life)
When you are on the sideline, it makes sense to be clear to others/you that you are on the sideline and move on to play another game.

2 comments:

Tien Nguyen said...bạn đang cần tìm một dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước Proship.vn nhận chuyển phát nhanh trong nước tất cả các hàng hóa, tài liệu…không giới hạn về kích thước cũng như là trọng lượng. Dịch vụ dịch vụ chuyển phát nhanh uy tín chuyển phát nhanh trong nước (Dịch vụ CPN trong nước) của Proship.vn giúp quý khách đảm bảo hàng hóa được chuyển một cách nhanh chóng nhất với chi phí thấp nhất thị trường hiện nay. chuyển phát nhanh Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. chuyển phát nhanh cod

Anonymous said...

Good post and I support it very much. By the way, anybody try this Sony SD Card Recovery Software? I try it and I think it is good.